اخبار مدرسه
بازدید دانش اموزان پایه اول از سازمان آتش نشانی
دوشنبه 20ابان ماه دانش آموزان از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی جهت آموزش و خدمات ایمنی  سازمان بازدیدنمودند

برپایی جشن 13 آبان در دبستان
برپایی مراسم دانش آموزی 13 آبان که دانش آموزان با پلاک هایی فریاد حق علیه ظالم سردادند

اجرای برنامه وارنیش فلوراید در دبستان دخترانه
اجرای برنامه وارنیش فلوراید جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان دانش آموزان
اخبار مدرسه
دریافت جایزه عید و داستان
اهدا جایزه عید و داستان به دختر گلمون ریحانه دهقانی پایه ششم تفکر

برنده جایزه خیمه فاطمی

برندگان جایزه حفظ قران دفتر مرکزی
خانم ها هستی درهمی ،فاطمه آسایش ،مهدیه نیکوکار ،نادیا السادات حسینی ،درسا درویشیان برگزیدگان دریافت جایزه حفظ قرآن کریم از دفتر مرکزی مجتمع شدند
اطلاعیه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پرورشی
فضاها و امکانات آموزشی