دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت سیدالشهدا علیه السلام

جامعه یزد ، آموزش نوین ، تربیت ماندگار

۰۳۵-۳۶۲87۵6۲-4

یزد،خیابان چمران،خیابان رهبر، کوچه شهید جلالیان

info[@]mahs.ir

با ما در ارتباط باشید​