مدرسه جلوه ای است از تحقق مراحل حیات و بالندگی _ کانون عرصه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت و اصلاح موقعیت دانش آموزان. این مجموعه از ابتدای تاسیس تاکنون تلاش کرده است با برنامه ریزی دقیق و کارآمد و تاکید بر دغدغه های فرهنگی تربیتی بر پایه روابط انسانی در تکوین شخصیت دانش آموزان جهت ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی قدم بردارد. توکل ما بر خدای مهربان و افتخار ما همکاری با کادرمجرب و اساتید متعهد، پرانرژی، هدفدار و خلاق ، اولیا فرهیخته و همچنین همت و پشتکار دانش آموزان پر تلاش است. هدف این مجموعه خدمت بر پایه عشق ، علم و عدالت است . امید که بتوانیم در این راه گام های موثرتری برداریم.