جلسه هم اندیشی آموزشگاه با حضور علی اکبر رئوف مدیر جامعه تعلیمات اسلامی یزد، مدیر مدرسه و جمعی از معاونین و مسئولین برگزار شد.

در این جلسه راهکارهایی جهت بهبود مسائل آموزشی و پرورشی مطرح شد. از جمله:  

  • بیان شاخص های شخصیت
  • برنامه ریزی در راستای بازگشایی مدارس
  • آموزش مدیریت استفاده از فضای مجازی به دانش آموزان