مراسم بازگشایی روز اول مهر

صبحگاه سال تحصیلی 1403-1402

باز هم ماه مهر آمده است تا غرق در رنگ‌های طلایی برگ‌های ریخته‌ی درختان، و با صدای خش خش خرد شدن آن‌ها قدم در راه مدرسه بگذاریم.

ماه مهر آمده است تا بار دیگر لذت ورق زدن کتاب‌های نو و تا کردن جلد دفترهای تازه را تجربه کنیم.

ماه مهر رسیده تا یک بار دیگر با دوستان عزیزمان دیدار تازه کنیم و هر زنگ تفریح، رازهایمان را در میان خنده‌ها در گوش یکدیگر پچ‌پچ کنیم.

دلمان تنگ شده بود برای ایستادن در صف صبحگاه،برای به صدا درآمدن زنگ آخر و دویدن به سمت خانه، برای باران‌های گاه و بی‌گاه، برای دوستانی که بیش از هرکس دوست‌شان داریم.