اجرای مارش نظامی با حضور نیروی سپاه الغدیر به مناسبت هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس، سالگرد آغاز روزهای پُرالتهاب عشق و رشادت ، بر حماسه آفرینان با ایمان گرامی باد