۷ مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی

۷ مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی بر تمامی آتش نشانان فداکار مبارک باد 🌹

آتش نشانی یک شغل نیست، بلکه یک عشق است. روز آتش نشانی و ایمنی را به تمام آتش نشانان دلیر ایران زمین تبریک می گوییم.

 تشکر و قدردانی ویژه از سازمان آتشنشانی و برادران بزرگوار آتشنشانی🌹