برگزاری اولین نماز جماعت در نمازخانه آموزشگاه

امام علی علیه السلام : هرگاه کسی به نماز می ایستد، شیطان حسودانه به او می نگرد ،به خاطر آن که می بیند رحمت خدا او را فرا گرفته است.