گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در مراسم صبحگاه

حضور سرگرد شریفی و همراهان از کلانتری 11 که دانش آموزان را به مراقبت و ایمنی از خود در برابر افراد ناشناس آگاه کردند.