مراسم 13 آبان (روز دانش آموز)

اعلام اعتراض دانش آموزان نسبت به اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی با پایمال کردن پرچم آمریکا و اسرائیل